Ролен притер

Ролен притер: текстилни съставни марки, самозалепващи етикети в малки тиражи, генериране на баркодове и променлива информация