Предпечат

Художествено проектиране и предпечат : компютърна обработка на фотографии и набор на текст, страниране, изработка на принтерски файлове, CTP-плаки.