Управление и счетоводство

Осигурява бързо и качествено администриране на услугата от приемането на поръчката, организация на обработка на базовите данни и първични материали, и предаване на готовата продукция на клиента със съпътстваща документация.